Feeds:
Posts
Comments

Archive for March 23rd, 2012

Iin Veery Baad Taastee

By Ben Naga

II haad aa leetteer
Froom my dooctoor toodaay
IIt waas baad neews
EEspeeciiaally foor aa wriiteer
Thee teests caamee baack
IIt’s coonfiirmeed
II haave vooweel caanceer

Read Full Post »